ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH (TYPOWYCH)

U nas kupisz i adaptujesz do warunków lokalnych wszystkie dostępne na rynku projekty typowe. Na Twoje życzenie wprowadzimy, do wybranego projektu, zmiany dostosowując go do Twoich indywidualnych potrzeb.

PROJEKTY INDYWIDUALNE BUDYNKÓW

Wykonamy kompleksowe, wielobranżowe projekty indywidualne zarówno budynków mieszkalnych, gospodarczych, jak i przemysłowych, usługowych, czy też budynków użyteczności publicznej. Wszystkie indywidualnie dostosowane do wymagań i potrzeb Inwestora.

PROJEKTY MODERNIZACJI OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

Wykonamy kompleksowe, pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposoby użytkowania istniejących obiektów budowlanych.

PROJEKTY ROZBIÓRKI

Wykonamy projekty rozbiórki uwzględniając rodzaj i typ konstrukcji obiektu budowlanego opracowując kolejne etapy i technologię prac rozbiórkowych.

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

Podejmiemy się zaprojektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych budynków nowoprojektowanych jak też istniejących planowanych do modernizacji, w ramach projektu budowlanego lub jako oddzielne opracowanie.

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach adaptacji projektu gotowego, czy też wykonania projektu budowy nowego lub modernizacji istniejącego obiektu budowlanego opracujemy projekt zagospodarowania terenu stanowiący niezbędną element każdego projektu budowlanego.

PROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZ ORAZ WIZUALIZACJE

Wykonamy projekty koncepcyjne i wykonawcze aranżacji wnętrz z doborem materiałów wykończeniowych oraz umeblowania. Opracujemy wysokiej jakości wizualizacje – zarówno wnętrz jak i nowoprojektowanych lub modernizowanych obiektów budowlanych.

INWENTARYZCJE, OPINIE I EKSPERTYZY TECHNICZNE BUDYNKÓW

Przed planowaną modernizacją lub zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego wykonamy niezbędną inwentaryzację budowlaną oraz, wymaganą przepisami Prawa Budowlanego, opinię lub ekspertyzę techniczną aktualnego stanu technicznego obiektu.

SPRAWY FORMALNO-PRAWNE

Poprowadzimy wszystkie sprawy formalno-prawne w urzędach od złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy do otrzymania pozwolenia na budowę. Uzyskamy, wszelkie wymagane przepisami, uzgodnienia i stosowne opinie niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych.

KOSZTORYSOWANIE PRAC BUDOWLANYCH

Dla potrzeb planowania, realizowania i rozliczania robót budowlanych wykonamy dokumentację kosztorysową robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w różnej formie i stopniu szczegółowości.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (CERTYFIKATY ENERGETYCZNE)

Opracujemy, wymagane przepisami, świadectwo charakterystyki energetycznej określające wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla lokali i budynków, dla których wymagane jest otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

USŁUGI GEODEZYJNE

Współpracując z grupą zaprzyjaźnionych geodetów wykonamy wszystkie usługi geodezyjne związane z planowanym zamierzeniem budowlanym, takie jak: wykonanie mapy do celów projektowych, podziały i scalenie działek, wyznaczanie granic, tyczenie obiektów i inne.