PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o przydomową oranżerię (ogród zimowy) oraz ganek wejściowy wraz z termomodernizacją budynku.
Lokalizacja: Wierzbno, gmina Domaniów, powiat oławski
Inwestor: Osoba prywatna
Zakres projektu: projekt obejmował przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o przydomową oranżerię (ogród zimowy) oraz ganek wejściowy wraz z termomodernizacją (dociepleniem) budynku i wyniesieniem (podwyższeniem) terenu części działki.

Opis projektu: W ramach realizacji prac projektowych uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z którą zaprojektowano ocieplenie i nową kolorystykę elewacji istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto projekt obejmował rozbudowę budynku o oranżerię oraz ganek wejściowy, które zostały zlokalizowane od strony południowej budynku. Rozbudowa została przykryta drewnianym dachem jednospadowym o kącie pochylenia połaci 26 stopni i pokryta dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, jak na dachu budynku istniejącego. Całe zamierzenie budowlane uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu w zakresie wyglądu budynku i prowadzenia prac archeologicznych. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego otrzymano już decyzję o pozwolenie na budowę. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z opracowanym projektem :)