PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Temat: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z dociepleniem i kolorystyką elewacji.
Lokalizacja: Błota, gmina Lubsza, powiat brzeski
Inwestor: Osoba prywatna
Zakres projektu: projekt obejmował przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Projekt zawierał również docieplenie i kolorystykę elewacji budynków objętych zakresem opracowania.

Opis projektu: W ramach realizacji prac projektowych wykonano pełnobranżowy projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu użytkowania i przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Opracowanie uwzględniało m.in. rozbudowę budynku mieszkalnego o ganek, podwyższenie jego ścian kolankowych, wzmocnienie drewnianego stropu, nową konstrukcję więźby dachowej z wymianą pokrycia, aranżację poddasza na cele mieszkalne oraz wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Istniejący budynek gospodarczy, zlokalizowany od północy bezpośrednio przy budynku mieszkalnym, przebudowano na dodatkową część mieszkalną, w której zaprojektowano wykonanie nowego stropu żelbetowego i schodów pomiędzy parterem a piętrem, wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej oraz wykonanie nowych otworów okiennych dla potrzeb doświetlenia pomieszczeń piętra. W całym budynku przewidziano również wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Obu budynkom zaprojektowano nową kolorystykę elewacji, które docieplono w celu spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych. Całe zamierzenie budowlane spełniało zapisy zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz pozytywnie uzgodniono z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wyglądu elewacji. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego otrzymano decyzję o pozwolenie na budowę :)