PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Temat: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na trzy lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi.
Lokalizacja: Błota, gmina Lubsza, powiat brzeski
Inwestor: Osoba prywatna
Zakres projektu: projekt obejmował przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na trzy lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w poziomie przyziemia. Zakres projektu objął również docieplenie i nową kolorystykę elewacji budynku.

Opis projektu: W ramach realizacji prac projektowych wykonano pełno branżowy projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na trzy, odrębne lokale mieszkalne oraz pomieszczenia gospodarcze. Przyziemie budynku przeznaczono na pomieszczenia gospodarcze i techniczne, takie jak kotłownia na paliwo stałe, komórki lokatorskie czy też miejsce postoju samochodu. W poziomie poddasza budynku zaprojektowano trzy, odrębne lokale mieszkalne, do których dostęp umożliwiają dwie wewnętrzne klatki schodowe. Opracowanie uwzględniało m.in. wykonanie nowego żelbetowego stropu oraz nowej konstrukcji więźby dachowej z wymianą pokrycia oraz wykonaniem okien połaciowych, aranżację wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych - sanitarnych i elektrycznych budynku. Budynek otrzymał również nową kolorystykę elewacji, którą docieplono w celu spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych. Całe zamierzenie budowlane spełniało zapisy zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz pozytywnie uzgodniono z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wyglądu elewacji.  Pełnobranżowy projekt budowlany otrzymał już pozwolenie na budowę :)